İnsan Kaynakları

Müşteri Memnuniyeti İlkesi 
Sekktöründe "müşteri memnuniyeti" ilkesi ile başarısını sürekli artıran Otto Yedek Parça, İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır.

Rekabet üstünlüğü sağlanmasında en büyük payın, sorumluluk sahibi, sürekli öğrenen ve geliştiren yaratıcı, yenilikçi, takım ruhu ile çalışan topluma ve çevreye duyarlı çalışanlarımızdan alıyoruz.