Çevre Politikası

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması 

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması 

• Kirliliğin kaynağında önlenmesi 

• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması

yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, otomotiv sektöründe örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.